Кредит - тут

«СЕНС КРЕДИТ» надає грошові позики майже без заперечень та без довідки про доходи. Все, що від Вас потрібно – це паспорт громадянина України та Ідентифікаційний код.

Якщо Ви людина поважного віку, то наші кредитні консультанти зможуть самі відвідати, поспілкуватися та запропонувати Вам найоптимальніший з варіантів позики. До пакету документів потрібно додати лише Ваше пенсійне посвідчення (за наявністю)

Сума грошової позики може коливатись від 2 000,00 до 50 000,00 гривень. Рішення по видачі кредиту приймається на основі наданої Вами інформації.

Чим точніше клієнт зазначив відомості про себе, тим більше шансів отримати бажану суму.

Кожен з Вас, за допомогою працівників «СЕНС КРЕДИТу», зможе обрати свій, індивідуальний гнучкий та зручний графік платежів.

Для постійних клієнтів – у нас діють спеціальні акції та програми лояльності.

Візьміть правильно, а повернете, коли зручно!

Наші продукти

icon

СЕНС ЩОТИЖНЕВИЙ

Сума: від 2 000 грн. (мінімальна сума )
до 50 000 грн. (максимальна сума)
Термін: від 4 до 48 тижнів (строк кредиту до 336 днів)
Платежі: щотижня, рівними частинами
Документи: паспорт, ІПН

-Істотні характеристики Кредиту СЕНС щотижневий
-Істотні характеристики Мікрокредит СЕНС щотижневий
icon

СЕНС НА 15 ДНІВ

Сума: від 2 000 грн. (мінімальна сума )
до 50 000 грн. (максимальна сума)
Термін: від 2 до 28 періодів (строк кредиту до 420 днів)
Платежі: кожні 15 календарних днів, рівними частинами
Документи: паспорт, ІПН

-Істотні характеристики Кредиту СЕНС на 15 днів
-Істотні характеристики Мікрокредит СЕНС на 15 днів
icon

СЕНС НА МІСЯЦЬ

Сума: від 2 000 грн. (мінімальна сума ) до 50 000 грн. (максимальна сума)
Термін: від 2 до 14 місяців (строк кредиту до 420 днів)
Платежі: щомісячно, рівними частинами
Документи: паспорт, ІПН

-Істотні характеристики Кредиту СЕНС на місяць
-Істотні характеристики Мікрокредит СЕНС на місяць
Оформити заявку

Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів.

- застосування штрафних санкцій разі невиконання зобов'язання за договором про споживчий кредит Кредитодавець вправі застосувати до Споживача наступні штрафні санкції.

Якщо Позичальник не сплатив платіж в день настання дати його сплати, визначеної Графіком платежів, Кредитодавець має право нарахувати та стягнути з Позичальника пеню в розмірі 10 (десяти) гривень 00 копійок за кожен день прострочення по кожному Платежу, або на вибір Кредитодавця - згідно вимог чинного законодавства до кредитного договору, пеню у розмірі подвійної ставки Національного Банку України від суми прострочених платежів (суми заборгованості) за цим Договором за кожен день прострочення.

У разі порушення Позичальником строків здійснення оплати (платежів), що вказані у Графіку платежів, Кредитодавець має право додатково нарахувати та стягнути з Позичальника штраф у сумі 15 % (п'ятнадцять відсотків) від загальної суми належних та несплачених платежів за Договором згідно Графіку платежів. Штрафні санкції застосовуються Кредитодавцем із врахуванням обмежень встановлених чинним законодавством.;

- порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;

- фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту;

- для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

- фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;

- Споживач вправі відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

- витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;

- ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні;